• No Demo
 •  玩泥巴去❤ 
 • 18791    9.9
 • No Demo
 •  💖桂桂🌺 
 • 21712    9.2
 • No Demo
 •  騒貨小隻馬 
 • 22351    9.9
 • No Demo
 •  艾妃兒♥ 
 • 24872    10.0
 • No Demo
 •  語語 _❤ 
 • 27932    9.4
 • No Demo
 •  彤安♥ 
 • 32291    10.0
 • No Demo
 •  ✿奈奈 
 • 29240    9.6
 • No Demo
 •  李杏兒 
 • 26875    9.9
 • No Demo
 •  紫昕 
 • 22192    8.7
 • No Demo
 •  芮希✦ 
 • 33094    10.0
 • No Demo
 •  破曉 
 • 31771    9.9
 • No Demo
 •  溫妮♥ 
 • 33068    9.8
 • No Demo
 •  小路兒 
 • 33093    9.8
 • No Demo
 •  妍曦🌈 
 • 33955    9.9
 • No Demo
 •  爾晴 
 • 32847    9.9
 • No Demo
 •  ♥想想♥ 
 • 33835    9.7
 • No Demo
 •  夜店女王♥ 
 • 30556    8.5
 • No Demo
 •  丟比 
 • 33203    10.0
 • No Demo
 •  芮妃 
 • 33155    9.9
 • No Demo
 •  澄兒♥ 
 • 34605    10.0
 • No Demo
 •  .寧寧. 
 • 34834    0.0
 • No Demo
 •  紫瑜✤ 
 • 34875    0.0
 • No Demo
 •  蘆葦貓咪♥️ 
 • 34878    0.0
 • No Demo
 •  胡凱兒♥ 
 • 34877    0.0
 • No Demo
 •  ~凱瑟琳~ 
 • 34835    0.0
 • No Demo
 •  微笑女王 
 • 27180    9.4
 • No Demo
 •  丹娜 
 • 33571    10.0
 • No Demo
 •  💚 米飛 💚 
 • 33816    9.6
 • No Demo
 •  米亞Mia 💕 
 • 34493    10.0
 • No Demo
 •  麻吉♥ 
 • 34529    10.0
 • No Demo
 •  雨潼 💕 
 • 34406    10.0
 • No Demo
 •  ★一生所愛★ 
 • 22195    10.0
 • No Demo
 •  ✿嘟嘟✿ 
 • 34480    9.3
 • No Demo
 •  語楺 
 • 34684    10.0
 • No Demo
 •  巧兒❤️ 
 • 32775    0.0
 • No Demo
 •  裴熙 
 • 34621    9.4
 • No Demo
 •  ♥詩詩 
 • 34565    8.4
 • No Demo
 •  倪可♥ 
 • 34711    10.0
 • No Demo
 •  克菈菈 
 • 34774    10.0
 • No Demo
 •  逆天小盆友 
 • 34876    0.0
 • No Demo
 •  圓圈♥ 
 • 21230    10.0
 • No Demo
 •  梓綺 
 • 27248    9.8
 • No Demo
 •  ❥ 溫馨麋鹿 
 • 24896    10.0
 • No Demo
 •  驚喜寶寶 
 • 22474    9.9
 • No Demo
 •  小蝦米 
 • 28706    9.7
 • No Demo
 •  諾曼♥ 
 • 24789    10.0
 • No Demo
 •  焦糖布丁❤️❤️ 
 • 32333    9.9
 • No Demo
 •  ✿葆葆✿ 
 • 33454    9.9
 • No Demo
 •  克蘿伊♥ 
 • 32506    9.4
 • No Demo
 •  小叮鈴 
 • 33478    10.0
 • No Demo
 •  玫果 
 • 34053    9.9
 • No Demo
 •  沫兒♥ 
 • 34131    10.0
 • No Demo
 •  ♥~♥小愛♥~ 
 • 34541    10.0
 • No Demo
 •  艾優薇❤️ 
 • 33877    9.2
 • No Demo
 •  閃閃♥ 
 • 34650    7.8
 • No Demo
 •  學姐♥ 
 • 34366    9.6
 • No Demo
 •  元氣糖 
 • 34614    9.6
 • No Demo
 •  喬菲 
 • 34380    0.0
 • No Demo
 •  蒂蒂♫ 
 • 34488    9.3
 • No Demo
 •  桃香妃妃 
 • 28732    0.0
 • No Demo
 •  素小言 
 • 34710    10.0
 • No Demo
 •  飯桶愛 
 • 34052    9.7
 • No Demo
 •  蕎芯♥ 
 • 34759    10.0
 • No Demo
 •  ♥小金魚♥ 
 • 34665    8.6
 • No Demo
 •  宮本彩希♥ 
 • 34848    10.0
 • No Demo
 •  MISS佳佳 
 • 10411    9.3
 • No Demo
 •  梦一场 
 • 22555    9.9
 • No Demo
 •  E手無法掌握 
 • 10111    9.2
 • No Demo
 •  巨乳甜心 
 • 22445    10.0
 • No Demo
 •  小姐姐 
 • 26226    9.7
 • No Demo
 •  大奶騷辣媽 
 • 22177    10.0
 • No Demo
 •  皮皮# 
 • 33883    10.0
 • No Demo
 •  ♥極品美乳♥ 
 • 22172    9.3
 • No Demo
 •  ☆妞☆ 
 • 22176    9.1
 • No Demo
 •  一吻定情 
 • 17427    9.7
 • No Demo
 •  男人尤物 
 • 22182    9.7
 • No Demo
 •  肉肉臀小姐姐 
 • 25988    10.0
 • No Demo
 •  片刻溫柔 
 • 10443    8.2
 • No Demo
 •  小薰♪ 
 • 34528    9.4
 • No Demo
 •  凱特 
 • 14699    9.6
 • No Demo
 •  小嵐❤ 
 • 14870    9.5
 • No Demo
 •  彎彎❤ 
 • 14780    9.5
 • No Demo
 •  ♥寶兒♥ 
 • 14858    8.2
 • No Demo
 •  韓雅❤ 
 • 15627    10.0
 • No Demo
 •  ❤裘裘❤ 
 • 15093    9.4
 • No Demo
 •  喬安ღ 
 • 15592    10.0
 • No Demo
 •  沐妃 
 • 15126    8.8
 • No Demo
 •  飄飄❤ 
 • 15094    8.9
 • No Demo
 •  皮皮♥♡ 
 • 15603    9.2
 • No Demo
 •  果果 
 • 15085    9.7
 • No Demo
 •  小羽公主 
 • 15614    9.1
 • No Demo
 •  ❤小優❤ 
 • 15593    9.1
 • No Demo
 •  妮可甜心 
 • 15626    9.4
 • No Demo
 •  助理奧莉薇❤ 
 • 15084    9.5
 • No Demo
 •  啾比♥ 
 • 15074    9.7
 • No Demo
 •  維納斯 
 • 15021    10.0
 • No Demo
 •  貓貓❤ 
 • 15353    8.0
 • No Demo
 •  ❤小湘❤ 
 • 15300    9.2
 • No Demo
 •  ❤艾琳❤ 
 • 15086    9.3
 • No Demo
 •  AV優露乳 
 • 15604    5.5
 • No Demo
 •  New 喜兒 
 • 15299    10.0
 • No Demo
 •  俏麗小饅頭 
 • 15504    10.0
 • No Demo
 •  小土匪❤ 
 • 14702    9.8
 • No Demo
 •  咪琪寶貝㊣ 
 • 12872    10.0
 • No Demo
 •  ❤Mita❤ 
 • 16150    10.0
 • No Demo
 •  孟丹丹♥ 
 • 16171    10.0
 • No Demo
 •  小柔❤ 
 • 16153    9.1
 • No Demo
 •  小8❤ 
 • 15827    8.3
 • No Demo
 •  妮妮❤ 
 • 16169    9.4
 • No Demo
 •  Amber❤ 
 • 15799    7.0
 • No Demo
 •  雨彤♥ 
 • 16182    9.0
 • No Demo
 •  Una❤ 
 • 16126    8.1
 • No Demo
 •  米米娜 
 • 12880    7.3
 • No Demo
 •  安娜♡ 
 • 19798    8.7
 • No Demo
 •  媚惑小狐 
 • 13178    
 • No Demo
 •  ♥♥小雨♥♥ 
 • 16141    7.0
 • No Demo
 •  ♥漢娜 ♥ 
 • 19796    10.0
 • No Demo
 •  雨後初晴 
 • 15731    9.9
 • No Demo
 •  小艾❤ 
 • 14605    10.0
 • No Demo
 •  香檳❤ 
 • 15741    9.8
 • No Demo
 •  小G逼逼 
 • 14611    9.2
 • No Demo
 •  Annie❤ 
 • 14545    7.5
 • No Demo
 •  花娜 
 • 14619    9.4
 • No Demo
 •  綺兒<3 
 • 12881    8.5
 • No Demo
 •  可愛穎穎 
 • 15872    8.9
 
 
 • Android 版 (正體中文) | 教學及下載
 • iOS 版 (正體中文) | 教學及下載
 1. Weekly Maintenance
  Dear users, the server maintenance takes place from 07:30 am (GMT+8) every Thursday for 5 to 10 minutes. We sincerely apologize for the inconvenience.
 2. 2015-12-29
  親愛的用戶您好,伺服器將於 2015-12-30 上午 06:00 至 14:00 進行維護及更新作業,維護期間內可能會有一段時間無法連線之情況,不便之處敬請見諒。
 3. 2015-04-11
  親愛的用戶您好,為提供更好的服務品質,聯合信用卡中心 (NCCC) 將於 2015/04/13 (一) 02:00 am 進行設備更新,預計更新約三個小時至 05:00 am,於更新期間暫時無法使用「信用卡交易」,不便之處,敬請見諒。
 4. 2013-11-02
  親愛的用戶您好,因 2013-11-03 (週日) 09:00 至 12:30 將進行電力施工,期間將暫停服務,因雨則可能延期,如有不便,敬請見諒。
 5. more
 1. First

  Introduction about "媽咪✨"
  媽咪✨
 2. Second

  Introduction about "希兒♥"
  希兒♥
 3. Third

  Introduction about "✿小花✿"
  ✿小花✿
 4. Fourth

  Introduction about "🖤潔昕.🖤"
  🖤潔昕.🖤
 5. Fifth

  Introduction about "丹娜"
  丹娜
 6. Sixth

  Introduction about "蠢蠢麥✩"
  蠢蠢麥✩
 7. Seventh

  Introduction about "艾瑪絲"
  艾瑪絲
 8. Eighth

  Introduction about "~瑤瑤~"
  ~瑤瑤~
 9. Ninth

  Introduction about "冰冰✤"
  冰冰✤
 10. Tenth

  Introduction about "紅豆❦"
  紅豆❦